Giỏ hàng

Máy tính Casio J-120F

Thương hiệu: CASIO
| |
Mã SP: 4549526701320
|
359,000₫

Thương hiệu: Casio

Type : Loại để bàn gọn nhẹ

Digit : 12 chữ số

Tính thuế : Tự động tính toán giá cộng thuế, giá trừ thuế, khoản chiết khấu, giá bán, số tiền thuế, số tiền giảm giá và số tiền lãi.

Năng lượng mặt trời và pin : Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.

Các biểu tượng lệnh hàm : Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hình cho biết trạng thái của thao tác bạn hiện đang thực hiện

Bộ chọn giá trị làm tròn : F: Số thập phân động. CUT (CẮT): Các giá trị bị cắt bỏ. UP (LÀM TRÒN LÊN): Các giá trị được làm tròn lên. 5/4: Các giá trị được làm tròn.

Bộ chọn số thập phân : 4,3,2,1,0 : Chỉ định số lượng vị trí thập phân là 4,3,2,1,0. ADD2: 2 vị trí thập phân được giả định cho các mục nhập và kết quả của tất cả các thao tác cộng và trừ.

Nhấn đồng thời phím : Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao.

Màn hình cực lớn : Màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn.

Các phím dẻo : Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác.

Phần trăm tỷ lệ lợi nhuận : Phím " % " cho phép truy cập nhanh vào giá và lợi nhuận đồng thời cung cấp các bổ trợ, chiết khấu, tỷ lệ và các giá trị tăng/giảm.

 

Hotline hỗ trợ 24/7: 0971 066 839 (+84)971066839
|
Số lượng